Over ouder worden en omgaan met ouderen

Help mee om zicht te krijgen op wat het is om ouder worden. En op hoe jongeren, werkgevers en de maatschappij met hen omgaan.
Deel zelf je ervaringenLees wat mensen vertellen

Hoe gaan mensen om met ouder worden? En hoe gaan wij om met oudere mensen?

Rond het 60e levensjaar krijgen mensen te maken met grote veranderingen in hun leven.

  • Van werken naar gepensioneerd.
  • Van zorg voor kinderen naar een leeg nest.
  • Van ouder naar grootouder.
  • Van gezond naar meer beperkingen.
  • Van een oneindige naar een eindige toekomst.

Hoe gaan mensen daar mee om? Welke invloed heeft dat op hen, hun relaties, werk en activiteiten? Hoe beleven ze dat? Wat gebeurt er? Wat doen ze en hoe gaan anderen hen om?

We nodigen iedereen uit om daarover te vertellen: mensen van 60+, maar ook hun partners, familie, vrienden, collega’s en professionals die werkzaam zijn in zorg, hulpverlening of welzijn.

Lees wat anderen vertelden ….

74 van de 83 deelnemers aangegeven dat hun verhalen en antwoorden openbaar gepubliceerd mogen worden. Die staan op deze pagina’s.

Hieronder staat de grafiek die weergeeft wie de vertellers waren. Door met je muis over de blauwe blokjes te gaan kun je de achterliggende verhalen lezen. De tabs bevatten grafieken voor de antwoorden op de andere vragen uit de vertelkamer.

Let op: gebruik “volledig” scherm” (knopje rechts onderaan) en een hoge schermresolutie om alle resultaten te bekijken.

Wij zijn Geert, Ervin en Harold. Wie ben jij?

Druk op de foto’s om te vertellen over jouw ervaringen met ouder worden of met oudere mensen.

Ik ben zelf 60+

Vertel bijvoorbeeld over hoe het is om ouder te worden

Partner of familie

Vertel over het ouder worden van je partner, of ouders of grootouders

Buurtgenoot of kennis

Vertel over oudere mensen in je omgeving.

Een collega

Vertel over een oudere collega of collega’s op je werk

Werkgever of leidinggevende

Vertel over oudere werknemers in jouw afdeling, team of organisatie

Sociaal domein, welzijn, zorg

Vertel over je ervaringen met oudere mensen in het sociaal domein, welzijnswerk of de zorg

Het zit anders

Vertel over je ervaringen met mensen van 60+ vanuit een andere rol of positie

Dat zeg ik liever niet

Je wilt vertellen over je ervaringen met mensen van 60+ zonder te zeggen vanuit welke rol je dat doet

Wat gebeurt er verder met jouw verhaal en je antwoorden?

In de verhalen en antwoorden gaan wij op zoek naar patronen, signalen, overeenkomsten en verschillen. In het najaar organiseren we 2 daarover werkbijeenkomsten (een in België en een in Nederland).

Daarin gaan we aan de slag met de gedeelde verhalen om inzichten op te doen over hoe mensen en organisaties omgaan met ouder worden. Daardoor krijg je meer inzicht in de hoe deze leeftijdsgroep omgaat met ouder worden en hoe organisaties daar mee omgaan.

Laat je contactgegevens achter na het vertellen van je verhaal om op de hoogte te blijven. We sturen dan later deze zomer een mail met datum, locatie en programma.

Over ons

In Het Beste Moet Nog Komen project brengen Schakel, Molnár Training & Coaching en 4vitae hun kennis van cocreatie, coaching, educatie en narratieve oplossingen samen.

We maken het delen van ervaringen  van en over mensen van 60+ mogelijk.

Schakel

Schakel bouwt aan, ondersteunt en facilitereert lokale cocreatieve processen die vertrekken vanuit plekken of uitdagingen. We doen dit in partnerschap met lokale overheden, burgerinitiatieven, organisaties en bedrijven.

Molnár

Molnár training en coaching begeleidt individuen, teams en organisaties bij veranderingsprocessen. Door gerichte interventies in het taaksyteem maken we hanteerbaar wat zich er in de onderstroom afspeelt.

4vitae

4vitae helpt organisaties de kennis en kunde van mensen in te zetten voor besturing. Wij ontwikkelen daarvoor oplossingen op basis van narratologie, complexiteitskunde en systeemkunde. Onder andere voor jeugdhulp, sociaal domein, zorg, vervoer, klantfeedback, marketing en innovatie.

Het Beste Moet Nog Komen is mogelijk gemaakt door een Erasmus+ subsidie. We ontwikkelen een leertraject en maken dat beschikbaar voor educatieve doeleinden.

Bel Ervin Molnar voor meer informatie voor Nederland  +31628540318 en Geert Sturtewagen voor België +32476329150‬. Of mail naar contact@hetbestemoetnogkomen.nl.